Respect en dankbaarheid naar dieren, gewassen en de natuur.

Johanna Huiberts

Natuurgeneeskundig en Energetisch Advies

Wat houdt het in?

Harmoniseren van energieën in woon- en werkomgeving zodat het positieve weer gaat stromen, dat is een van mijn werkzaamheden. Daar hoort bij het aanvoelen van de situatie zoals hij ter plekke is en de blokkades transformeren of afschermen. Het gevolg is dat vitaliteit, blijdschap, rust en groei zich weer kunnen ontwikkelen.

Wat kan ik voor u doen?

Reinigen van woningen, bedrijfsgebouwen en boerderijen van negatieve energieën en elektrosmog. Het kan zijn dat zich negatieve energieën hebben gevestigd in uw huis of bedrijf. Dit kan ontstaan door bijvoorbeeld ernstig toegebracht onrecht, haat of vervloekingen. Deze energieën kunnen door mij worden getransformeerd tot onvoorwaardelijke liefde. Er kunnen zich ook negatieve entiteiten bevinden in uw woning. Entiteiten kan ik naar het licht helpen, of naar de plek waar ze thuis horen, waardoor iedereen verder kan in zijn ontwikkeling. Na deze reiniging van uw huis/stal zult u en uw dieren zich prettiger voelen, meer ontspannen, beter slapen en minder overprikkeld zijn. Elektrosmog wordt veroorzaakt door elektromagnetische staling. Alle elektrische apparatuur en ook mobile telefonie, wifi, radar enz. vormen een veld van golfbewegingen. Om die golfbewegingen heen zit een chaotische gedeelte dat we “ruis” of elektrosmog noemen. Het is vooral deze ruis die klachten kan veroorzaken bij mens en dier. Het is voor mij mogelijk om uw apparatuur en huis vrij te maken van elektrosmog. Klachten die kunnen worden veroorzaakt door elektrosmog zijn o.a hoofdpijn, stress of andere lichamelijke klachten.

Wie ben ik?

Als moeder van o.a. een dochter met een niet aangeboren hersenletsel ben ik mij steeds meer gaan bekwamen in de natuurgeneeskunde. Ik was er achter gekomen dat dit een prachtige aanvulling is op de reguliere geneeskunde. Van huis uit ben ik al opgevoed met de kracht van kruiden. Later werkte in bij VSM Homeopathische Geneesmiddelen en raakt zo meer bekend met de homeopathie. Na de ziekte van onze dochter volgde ik opleidingen en cursussen als Aromatherapie en Bach Bloesem Therapie. Maar vooral energetisch werken trok mij en zo volgende ik Reiki, de NEI opleiding, leerde werken met kosmische energieën bij Huub Koning en volgde de opleiding Touch of Matrix. Om ook een gedegen medische kennis op te bouwen heb ik mijn HBO diploma medische basiskennis gehaald. Ondertussen waren mijn man en ik met ons bedrijf van de gangbare bloembollenteelt overgestapt naar de biologische teelt. Om meer inzicht te krijgen over het energetische binnen de plantenteelt volgde ik in 2016 de opleiding Aanleg Energetische Tuinen, FeelGood Garden bij Wim Lips. Het aanvoelen van de energetische stand van zaken van een perceel of huis is een belangrijk onderdeel van deze opleiding. Denk aan belastende lijnen in de bodem, achtergeblevene negatieve energieën enz. Door beplanting of bepaalde technieken kan een perceel/huis weer in harmonie gebracht worden. Mijn ervaring als natuurgeneeskundig therapeut kan ik goed toepassen in de teelt. Zie ook dit krantenartikel. Opleidingen en werkervaring uit mijn jeugd, Middelbare Agrarische School en verschillende opleidingen in Dierverzorging en Dierengedrag, komen goed van pas bij het werk op boerderijen.

Contact

Contact:
Ruigeweg 39
1752HB Sint Maartensbrug
email: vitaal@johannahuiberts.nl
tel. 06-30459830
Facebook: www.facebook.com/natuurlijkinharmonie/